CHPG1906: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CHPG1906

31-10-2019 08:40:00+07:00
31/10/2019 08:40 0
  •  

CHPG1906: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CHPG1906

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CHPG1906) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191031_20191030 - CHPG1906 - TB ngay dkcc chot so huu chung quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang