ILB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Quốc Tuấn

30-10-2019 15:38:00+07:00
30/10/2019 15:38 0
  •  

ILB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Quốc Tuấn

Ngô Quốc Tuấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191030_20191030 - ILB - BCKQGDNNB - Ngo Quoc Tuan.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang