MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Trọng Hương

30-10-2019 15:39:00+07:00
30/10/2019 15:39 0
  •  

MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Trọng Hương

Trần Trọng Hương thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191030_20191030 - MBB - TBGD co phieu - TRAN TRONG HUONG.PDF

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang