SBBS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc rút bớt nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của SBBS

17-10-2019 13:28:00+07:00
17/10/2019 13:28 0
  •  

SBBS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc rút bớt nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của SBBS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank – Berjaya thông báo Quyết định của UBCKNN về việc rút bớt nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của SBBS như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191017_20191017 - SBBS - CV CBTT _Rut tu doanh.pdf
20191017_20191017 - SBBS - Quyet dinh rut tu doanh SSC.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang