VE3: Trần Thị Phương Mai - Thành viên BKS - đăng ký bán 6,000 CP

28/10/2019 15:190
  •  

VE3: Trần Thị Phương Mai - Thành viên BKS - đăng ký bán 6,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Phương Mai
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: VE3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11,437 CP (tỷ lệ 0.87%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/10/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/11/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang