VOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08-10-2019 15:35:00+07:00
08/10/2019 15:35 0
  •  

VOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VOC của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/11/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng quỹ - Bộ phận Tài chính kế toán - Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - CTCP, lầu 9. Tòa nhà Empress Tower, số: 138-142 đường Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang