Xây dựng Hòa Bình dự kiến huy động 50 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

09-10-2019 16:28:43+07:00
09/10/2019 16:28 1
  •  

Xây dựng Hòa Bình dự kiến huy động 50 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Ngày 09/10, HĐQT của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) đã có Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, HĐQT đã thông qua chủ trương thực hiện phương án huy động 50 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, nhằm mục đích thanh toán nợ ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động cuối năm và đầu tư vào các dự án nước ngoài. Giám đốc tài chính của HBC - ông Trần Đại Quang sẽ thương lượng và thực hiện các thủ tục tiếp theo để thông qua ĐHĐCĐ sắp tới.

Bên cạnh đó, HĐQT của HBC cũng thông qua chủ trương thành lập Quỹ đầu tư Hòa Bình. Mục tiêu của quỹ này để quản lý các nguồn quỹ, vốn và khởi tạo ra các công cụ quản trị tài chính hiệu quả theo đặc thù của ngành xây dựng để thực hiện chiến lược mở rộng kinh doanh và phát triển thị trường nước ngoài như Mỹ, Canada, Úc, châu Âu...

Vừa mới đây, một quỹ Hàn Quốc - Korea Investment Management Co., Ltd đã trở thành cổ đông lớn của Xây dựng Hòa Bình vào ngày 02/10 sau khi mua vào gần 1.2 triệu cp, nâng nắm giữ tại Công ty từ 4.60% lên thành 5.11%.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang