CEN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019

13/11/2019 09:090
  •  

CEN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.CEN_2019.11.13_fad6a71_CONG_BO_THONG_TIN_CEN_20191112_0001.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang