CHPG1902: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết lần 2 chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG1902

20-11-2019 18:08:00+07:00
20/11/2019 18:08 0
  •  

CHPG1902: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết lần 2 chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG1902

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận cho chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CHPG1902) của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành được thay đổi đăng ký niêm yết lần 2 với nội dung như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191120_20191120 - CHPG1902 - QD thay doi dang ky niem yet lan thu 2.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang