Chứng quyền CVNM1901: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

25-11-2019 15:52:00+07:00
25/11/2019 15:52 0
  •  

Chứng quyền CVNM1901: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CVNM1901) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191125_20191125 - CVNM1901 - QD Huy niem yet chung quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang