CMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12-11-2019 09:12:00+07:00
12/11/2019 09:12 0
  •  

CMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMT của CTCP Công nghệ Mạng và Truyền Thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/12/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (tòa nhà INFONET, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/12/2019. Khi nhận cổ tức, phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu. Trường hợp nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang