DVP: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019

29-11-2019 16:08:00+07:00
29/11/2019 16:08 0
  •  

DVP: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191129_20191129 - DVP - NQHDQT so 29.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang