logo

FMC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22

07-11-2019 13:48:00+07:00
07/11/2019 13:48 0
  •  

FMC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191107_20191106 - FMC - GCNDKDN thay doi lan thu 22.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang