HAS: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm Phó TGĐ

29/11/2019 17:150
  •  

HAS: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm Phó TGĐ

Công ty Cổ phần HACISCO thông báo Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm Phó TGĐ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191129_20191129 - HAS - CBTT NQ HDQT Ve Mien Nhiem Pho TGD-Hoang Van Loi.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang