HNX: Ngày 10/12/2019, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Tổng Công ty IDICO - CTCP (IDC)

29-11-2019 08:37:00+07:00
29/11/2019 08:37 1
  •  

HNX: Ngày 10/12/2019, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Tổng Công ty IDICO - CTCP (IDC)

Tài liệu đính kèm:
1.1400-tb_2019-11-28_1.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang