LMH: Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21-11-2019 17:48:00+07:00
21/11/2019 17:48 0
  •  

LMH: Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191121_20191121 - LMH - BB va NQ DHCD thong qua lay y kien bang van ban.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang