MBB: Thông báo thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới

05-11-2019 17:36:00+07:00
05/11/2019 17:36 0
  •  

MBB: Thông báo thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội thông báo thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191105_20191105 - MBB - CBTT thay doi logo va he thong nhan dien thuong hieu moi.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang