TCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

26-11-2019 17:21:00+07:00
26/11/2019 17:21 0
  •  

TCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Nguyễn Hồ Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191126_20191126 - TCD - KQGD CD NB - Nguyen Ho Nam.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang