TTF: Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm tư cách Giám đốc Tài chính

04-11-2019 17:27:00+07:00
04/11/2019 17:27 0
  •  

TTF: Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm tư cách Giám đốc Tài chính

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm tư cách Giám đốc Tài chính như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191104_20191104 - TTF - Thay doi Giam doc Tai chinh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang