VTP: Nguyễn Đắc Luân - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 140,000 CP

15-11-2019 13:29:00+07:00
15/11/2019 13:29 0
  •  

VTP: Nguyễn Đắc Luân - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 140,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Luân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 184,087 CP (tỷ lệ 0.31%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/11/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/12/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang