BHG nâng kế hoạch lãi ròng 2019 lên gấp hơn 2 lần

06-12-2019 15:30:03+07:00
06/12/2019 15:30 0
  •  

BHG nâng kế hoạch lãi ròng 2019 lên gấp hơn 2 lần

Ngày 05/12/2019, HĐQT CTCP Chè Biển Hồ (UPCoM: BHG) thông báo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch doanh thu tăng lên hơn 103 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng lên 8.2 tỷ đồng.

Với kế hoạch điều chỉnh này, BHG đặt mục tiêu doanh thu tăng 11% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, đồng thời cao gấp 6 lần kết quả doanh thu thực hiện được trong năm 2018.

Song song đó, BHG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 3.9 tỷ đồng lên 8.2 tỷ đồng, tương đương cao gấp hơn 2 lần kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 chấp thuận và cao gấp 7 lần lãi ròng thực hiện được trong năm 2018.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang