ICN: Trần Thị Dịu - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đăng ký mua 4,000 CP

19-12-2019 13:10:00+07:00
19/12/2019 13:10 0
  •  

ICN: Trần Thị Dịu - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đăng ký mua 4,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Dịu
- Mã chứng khoán: ICN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11,000 CP (tỷ lệ 0.22%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 45,000 CP (tỷ lệ 0.9%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/12/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang