SBBS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (rút nghiệp vụ tự doanh)

17/12/2019 14:480
  •  

SBBS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (rút nghiệp vụ tự doanh)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank – Berjaya thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (rút nghiệp vụ tự doanh) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191217_20191217 - SBBS - CBTT GPDC UBCK_RUT TU DOANH.pdf
20191217_20191217 - SBBS - GPDC UBCK_RUT TU DOANH.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang