TCBS trả cổ tức tỷ lệ 30%, nâng hạn mức đầu tư trái phiếu Vinfast

05-12-2019 15:28:14+07:00
05/12/2019 15:28 1
  •  

TCBS trả cổ tức tỷ lệ 30%, nâng hạn mức đầu tư trái phiếu Vinfast

Ngày 04/12/2019, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (3,000 đồng/cp).

Tương ứng, TCBS sẽ chi trả 337 tỷ đồng cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty và dự kiến thực hiện từ quý 4/2019 đến quý 2/2020. Việc chi trả cổ tức này sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký.

Cùng ngày, ĐHĐCĐ Công ty cũng thông qua Nghị quyết phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác và tăng hạn mức đầu tư của TCBS đối với Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, TCBS phê duyệt hạn mức 2,500 tỷ đồng mệnh giá cho tất cả các trái phiếu do Vinfast phát hành. Đồng thời, tăng hạn mức đầu tư đối với trái phiếu VF2019 từ 950 tỷ đồng lên 2,500 tỷ đồng mệnh giá.

Trong đó hạn mức trading tăng từ 650 lên 2,000 tỷ đồng mệnh giá, hạn mức kinh doanh thường xuyên tăng từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng mệnh giá với điều kiện các giao dịch mua bán từng lần nhỏ hơn 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong BCTC gần nhất của công ty.

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang