Thiếu vốn lưu động, KBC nhận 100 tỷ đồng vốn hỗ trợ từ Vinatexin

04-12-2019 10:41:01+07:00
04/12/2019 10:41 0
  •  

Thiếu vốn lưu động, KBC nhận 100 tỷ đồng vốn hỗ trợ từ Vinatexin 

Ngày 03/12/2019, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (HOSE: KBC) thông báo sẽ nhận 100 tỷ đồng vốn hỗ trợ từ CTCP Đầu tư Vinatex-Tân Tạo (Vinatexin) để bổ sung vốn lưu động cho KBC.

Khoản vốn nhận hỗ trợ này dựa trên tín chấp, không có tài sản đảm bảo, lãi thanh toán một lần khi tất toán khoản vốn nhận hỗ trợ.

Vinatexin được thành lập bởi sự góp vốn của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và Tập đoàn Tân Tạo với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ liên quan khu công nghiệp.

Vinatexin hiện là chủ đầu tư của khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch (KCN Vinatex – Tân Tạo) với diện tích 184 ha.

Ngày 21/11/2019 trước đó, HĐTQ KBC cũng đã thông qua việc vay vốn CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc với số tiền tối đa 50 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động và thời hạn 1 năm. Lãi suất vay sẽ theo thỏa thuận từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán.

Đồng thời, cũng trong ngày 21/11/2019, ban lãnh đạo KBC đã phê duyệt phương án phát hành 2 triệu trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 200 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện đầu tư vào chương trình, dự án của Công ty đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ trái phiếu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KBC đạt 2,486 tỷ đồng doanh thu thuần và 645 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 50% và 22% so với cùng kỳ; theo đó lần lượt thực hiện được 64% và 62% kế hoạch cả năm 2019.

Tại ngày 30/09/2019, trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng tới gần 94.5%, lần lượt ở mức 6,329 tỷ đồng và 8,128 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền và tương đương tiền của KBC gấp 3 lần đầu năm đạt 612 tỷ đồng.

Còn trong cơ cấu nợ ngắn hạn của KBC, chi phí phải trả ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 34%, ở mức 1,411 tỷ đồng, và kế đến là vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 28%, ở mức gần 1,175 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn bao gồm chi phí phát triển cơ sở hạ tầng trích trước đối với doanh thu đã được ghi nhận tại khu công nghiệp Quế Võ hiện hữu và mở rộng, khu công nghiệp Tràng Duệ, khu công nghiệp Quang Châu và Tân Phú Trung, cùng với chi phí lãi vay và chi phí môi giới…

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang