C69: Không báo cáo giao dịch, một cá nhân bị xử phạt 45 triệu đồng

08/01/2020 10:450
  •  

C69: Không báo cáo giao dịch, một cá nhân bị xử phạt 45 triệu đồng

Ngày 06/01/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Thanh Tùng số tiền 45 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 08/07/2019, ông Vũ Thanh Tùng - Người có liên quan đến bà Cao Hà Linh, thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69) đã thực hiện giao dịch bán 160,700 cp C69 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc dự kiến giao dịch.

Do đó, ông Tùng bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trước đó, liên quan đến giao dịch cổ phiếu C69, ngày 12/12/2019, bà Mai Thị Hồng Dung cũng bị xử phạt số tiền 30 triệu đồng do bán 97,900 cp C69 nhưng không báo cáo UBCKNN, HNX khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1%. Người có liên quan đến bà Dung là bà Mai Hồng Ngọc cũng bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn và báo cáo giao dịch không chính xác.

* Báo cáo không đúng hạn giao dịch cổ phiếu C69, 2 cá nhân bị xử phạt

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang