CMC: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

16/01/2020 16:340
  •  

CMC: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.CMC_2020.1.16_af47d74_CBTT_mau08_CBTT_bat_thuong_ngay_DKCC_thuc_hien_quyen_hop_DHDCD_2020_HNX.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang