Cổ phiếu giảm sàn liên tiếp 10 phiên, VRC lên kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

09-01-2020 08:39:29+07:00
09/01/2020 08:39 0
  •  

Cổ phiếu giảm sàn liên tiếp 10 phiên, VRC lên kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

Tính đến ngày 08/01/2020, cổ phiếu VRC đã liên tục nằm sàn 10 phiên (bắt đầu từ 25/12/2019). HĐQT của CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC) vừa thông qua việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về phương án mua cổ phiếu quỹ.

Cũng trong cuộc họp ngày 08/01, ban lãnh đạo VRC đã thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông về hai việc trên vào 04/02/2020, dự kiến thực hiện lấy ý kiến trong quý 1/2020.

Mới đây vào 06/01, phía VRC đã có công văn giải trình về việc giá cổ phiếu giảm sàn liên tục. Theo VRC, diễn biến giá cổ phiếu giảm sàn hoàn toàn do yếu tố cung cầu của thị trường, Công ty vẫn hoạt động bình thường.

Ngoài các thông tin đã được công bố chính thức, VRC không có bất kỳ thông tin nào khác và Công ty cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào ảnh hưởng đến việc giảm giá chứng khoán. Bên cạnh đó, VRC cho biết vẫn luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Diễn biến giá cổ phiếu VRC 3 tháng gần đây

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang