CSBT1901: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm CSBT1901

15-01-2020 18:01:00+07:00
15/01/2020 18:01 0
  •  

CSBT1901: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm CSBT1901

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.SBT.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CSBT1901) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200115_20200115 - CSBT1901 - QD huy niem yet chung quyen do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang