CVHM1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVHM1901

10/01/2020 17:200
  •  

CVHM1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVHM1901

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CVHM1901) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200110_20200110 - CVHM1901 - TB ngay dkcc chot ds so huu chung quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang