CVNM1902: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM1902

08/01/2020 09:260
  •  

CVNM1902: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM1902

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận cho chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CVNM1902) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200108_20200108 - CVNM1902 - QD thay doi niem yet giam.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang