EPC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Dương

15-01-2020 14:32:00+07:00
15/01/2020 14:32 0
  •  

EPC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Dương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Dương
- Mã chứng khoán: EPC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,500,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.98%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang