HTC: Nguyễn Ngọc Đào - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 15,000 CP

03-01-2020 16:46:00+07:00
03/01/2020 16:46 0
  •  

HTC: Nguyễn Ngọc Đào - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 15,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Đào
- Mã chứng khoán: HTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36,000 CP (tỷ lệ 0.33%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Kiều Công Tâm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 46,820 CP (tỷ lệ 0.43%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 36,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 15,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21,000 CP (tỷ lệ 0.19%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không thuộc khung giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/12/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang