ICG: Võ Ngọc Hùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,100,000 CP

22/01/2020 14:370
  •  

ICG: Võ Ngọc Hùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Ngọc Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: ICG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,018,200 CP (tỷ lệ 5.79%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/02/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/03/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang