ICN: Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký mua 5,000 CP

20-01-2020 15:30:00+07:00
20/01/2020 15:30 0
  •  

ICN: Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký mua 5,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: ICN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 45,000 CP (tỷ lệ 0.9%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/01/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/02/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang