ITC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho ITC

21/01/2020 17:430
  •  

ITC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho ITC

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho ITC như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200121_20200121 - ITC - UBCKNN chap thuan gia han thoi gian nop BCTC nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang