Một ngân hàng Nhật Bản muốn gom gần 87 triệu cp OCB

05/01/2020 15:151
  •  

Một ngân hàng Nhật Bản muốn gom gần 87 triệu cp OCB

HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài là Ngân hàng Aozora (Aozora Bank, Ltd) để tăng vốn điều lệ.

Sự trở lại của ngân hàng ngoại trên đường đua tăng vốn?

Cụ thể, OCB đã triển khai chào bán riêng lẻ hơn 118 triệu cp như ĐHĐCĐ đã phê duyệt tại ngày 27/04/2019 cho các nhà đầu tư để bổ sung nguồn vốn kinh doanh đầu tư và cho vay.

Theo đó, tính đến ngày 09/12, có 1 nhà đầu tư là Aozora Bank thực hiện đăng ký mua gần 87 triệu cp của OCB trong tổng số 118 triệu cp được phép chào bán, chiếm 11% vốn điều lệ hiện tại (tương đương 9.91% vốn điều lệ sau khi phát hành).

Theo OCB, giá chào bán 87 triệu cp cho Aozora Bank sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của OCB tại thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành. Và số cổ phiếu này sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Aozora Bank được thành lập năm 1957 và hiện đạng niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, có tổng tài sản 48 tỷ USD.

HĐQT OCB còn cho biết sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ gần 32 triệu cp còn lại cho các nhà đầu tư sau khi đã hoàn thành việc phát hành cho Aozora Bank.

Tại ngày 30/09/2019, vốn điều lệ của OCB đã tăng lên 7,898 tỷ đồng từ 6,599 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%, tương ứng với số cổ phần phát hành là gần 130 triệu cổ phiếu. 

Cuối quý 3, tổng tài sản của OCB đạt gần 106,412 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Chủ yếu nhờ các khoản lãi, phí phải thu tăng 32% so với hồi đầu năm, lên hơn 1,469 tỷ đồng và cho vay khách hàng tăng 21% lên hơn 67,976 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang