NNC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc

02-01-2020 15:36:00+07:00
02/01/2020 15:36 0
  •  

NNC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200102_20200102 - NNC - NQ HDQT Ve Mien Nhiem PGD-Ho Van Long.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang