NTP: Chu Văn Phương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 378,961 CP

21/01/2020 16:280
  •  

NTP: Chu Văn Phương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 378,961 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Văn Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 421,559 CP (tỷ lệ 0.43%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 378,961 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 800,520 CP (tỷ lệ 0.82%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đủ lực cung
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/01/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang