VCI: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2020

10-01-2020 17:37:00+07:00
10/01/2020 17:37 0
  •  

VCI: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200110_20200110 - VCI - CBTT Nghi Quyet HDQT va Phuong An Phat Hanh Trai Phieu Rieng Le.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang