FDC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

18-02-2020 15:54:00+07:00
18/02/2020 15:54 0
  •  

FDC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: FDC) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200218_20200218 - FDC - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang