PC1 dự kiến mua lại 2 công ty điện gió trong quý 1/2020

14-02-2020 10:09:07+07:00
14/02/2020 10:09 0
  •  

PC1 dự kiến mua lại 2 công ty điện gió trong quý 1/2020

Ngày 12/02/2020, HĐQT CTCP Xây lắp Điện I (HOSE: PC1) thông qua Nghị quyết mua cổ phần tại CTCP Điện gió Bình Nguyên và CTCP Điện gió Phong Huy.

Cụ thể, PC1 sẽ mua mỗi Công ty 4.8 triệu cp của các cổ đông với mệnh giá 10,000 đồng/cp, tương ứng với tỷ lệ sở hữu ở mỗi Công ty là 96% vốn điều lệ. PC1 dự kiến sẽ thực hiện thương vụ trên vào quý 1/2020.

Về kết quả kinh doanh, năm 2019, PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5,842 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Ngược lại, lãi sau thuế lại ghi nhận giảm 24%, xuống còn gần 375 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, năm 2019 PC1 bàn giao các căn hộ còn lại của Dự án Mỹ Đình plaza 2 nên ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp của Công ty. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26% so với năm trước đã ảnh hưởng đến lãi sau thuế của doanh nghiệp.

Với kết quả trên, trong năm 2019, PC1 đã thực hiện được 88% kế hoạch lãi sau thuế.

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của PC1 qua các năm. Đvt: Triệu đồng

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang