REE: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

14/02/2020 17:230
  •  

REE: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã CK: REE) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200214_20200214 - REE - TB ngay dkcc de DHCD va tam ung co tuc 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang