SBT: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính niên độ 2019-2020

14/02/2020 17:310
  •  

SBT: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính niên độ 2019-2020

 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính niên độ 2019-2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200214_20200214 - SBT - NQ HDQT vv lua chon don vi kiem toan ND 19-20 - 14.2.2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang