SHS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

17-02-2020 15:12:00+07:00
17/02/2020 15:12 0
  •  

SHS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội hoặc địa điểm khác tại Hà Nội do Hội đồng quản trị quyết định
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang