SHS: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

21-02-2020 14:42:00+07:00
21/02/2020 14:42 0
  •  

SHS: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200221_20200221 - SHS_BCBatthuong_NgayDKCCto chúcDHCD2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang