Thép Việt - Ý bị xử phạt 140 triệu đồng

14-02-2020 10:36:34+07:00
14/02/2020 10:36 2
  •  

Thép Việt - Ý bị xử phạt 140 triệu đồng 

Ngày 12/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (HOSE: VIS).

Theo đó, phạt tiền Công ty 70 triệu đồng theo quy định vì đã có hành vi công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. VIS đã công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Đồng thời, Công ty bị phạt tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty, trong năm 2018, Công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông Công ty). Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng trong năm 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông /Hội đồng quản trị thông qua.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang