VTP: Ngày 25/02/2020, ngày giao dịch đầu tiên 1,113,236 cổ phiếu niêm yết bổ sung

19/02/2020 17:000
  •  

VTP: Ngày 25/02/2020, ngày giao dịch đầu tiên 1,113,236 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Tài liệu đính kèm:
1.VTP_2020.2.19_1f48e63_vtp.jpg

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang