ANV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019

20-03-2020 14:06:00+07:00
20/03/2020 14:06 0
  •  

ANV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019

 Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200320_20200320 - ANV - NGHI QUYET VE VIEC TO CHUC DHCD 2020 VA TAM UNG CO TUC DOT 1-2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang