NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13-03-2020 14:15:00+07:00
13/03/2020 14:15 0
  •  

NAV: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200313_20200313 - NAV - NQHDQT ve viec to chuc dhcd thuong nien 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang